PoczytajMy o DOMach - publikacja

Publikacja stworzona do realizacji programu PoczytajMy o DOMach, czyli Dobre Opowieści o Mieszkańcach w partnerstwie z Fundacją Habitat for Humanity Poland w ramach projektu BUILD Solid Ground. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej jest częścią Solid Ground, międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy i pomysłów!