Rekrutacja do programu w roku szkolnym 2016/2017 została zakończona. Zapraszamy za rok!