Rekrutacja

Od 11 czerwca ruszamy z rekrutacją do programu PoczytajMy oraz PoczytajMy o DOMach!

PoczytajMy

W ramach programu młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych. Zajęcia zakładają wspólne czytanie, a także zajęcia integrujące, pogłębiające przeczytane treści. 

  • Każdy klub czytelniczy powinien odbyć co najmniej 5 spotkań czytelniczych w ciągu 1 edycji. Za spotkanie czytelnicze rozumiemy organizację zajęć dla dzieci, w czasie których następuje głośne czytanie oraz ćwiczenia integrujące, pogłębiające przeczytane treści. Zajęcia organizuje młodzież, tworząca klub czytelniczy.
  • Oprócz regularnych spotkań klub czytelniczy powinien przeprowadzić 1 akcję czytelniczą. Za akcję czytelniczą rozumiemy 1 działanie skierowane do rówieśników w szkole lub do społeczności sąsiedzkiej, w której funkcjonuje klub czytelniczy. Akcja czytelnicza to wydarzenie dużo większe - angażujące całą społeczność szkolną, mająca na celu zainteresowanie i nakłonienie do czytania książek. Za akcję rozumiemy takie przedsięwzięcia jak: bookcrossing, maraton czytelniczy, konkursy czytelnicze, cytaty umieszczane na podwórku, w szkole, podchody.  Inspiracje do akcji można znaleźć w naszej publikacji.
  • Obowiązuje limit miejsc (200 uczestników). 
  • Każda zgłaszająca się osoba jest zobowiązana do przeczytania i zaakceptowania regulaminu, w którym zawarte są szczegółowe zasady uczestnictwa. Regulamin dostępny jest na dole strony.
  • Od 11 czerwca możesz zgłosić swój klub przez formularz dostępny na stronie CEO.

​Każda osoba zgłaszona otrzyma:

  • publikację w formie papierowej
  • możliwość udziału w warsztatach stacjonarnych
  • możliwość udziału w webinariach tematycznych 

 

 PoczytajMy o DOMach, czyli Dobre Opowieści o Mieszkańcach

PoczytajMy o DOMach to program czytelniczy polegający na założeniu młodzieżowego klubu czytelniczego. Kluby będą pracowały wokół tematyki najbliższej okolicy, sprawdzając, czy jest ona przyjazna, bezpieczna, dostępna dla wszystkich grup społecznych. Zadaniem klubu jest zorganizowanie spotkania czytelniczego dla najmłodszych, a potem akcji w okolicy szkoły. 

Program opiera się na formule PoczytajMy, w którym młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów prowadzą zajęcia dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Więcej o formule PoczytajMy przeczytasz w naszej publikacji.

PoczytajMy o DOMach inaczej niż PoczytajMy trwa cały rok szkolny.

W pierwszym semestrze zapraszamy nauczycieli do odbycia obowiązkowego szkolenia wprowadzającego w tematykę zrownoważonego mieszkalnictwa. A następnie wraz ze swoim klubem czytelniczym przeprowadzenia co najmniej 1 spotkanie czytelnicze na podstawie zaproponowanych przez CEO scenariuszy. Za spotkanie czytelnicze rozumiemy organizację zajęć dla dzieci, w czasie których następuje głośne czytanie książki Domy C.Ellis oraz ćwiczenia integrujące, pogłębiające przeczytane treści. Zajęcia organizuje młodzież, tworząca klub czytelniczy.

W drugim semestrze zapraszamy Was do przeprowadzenia co najmniej  1 akcji w najbliższej okolicy na podstawie inspiracji, którą otrzymacie w publikacji.  

Rekomendujemy, aby w programie brały udział osoby z co najmniej 6 klasy szkoły podstawowej.

Każda zgłaszająca się osoba jest zobowiązana do przeczytania i zaakceptowania regulaminu, w którym zawarte są szczegółowe zasady uczestnictwa. Regulamin dostępny na dole strony.

Czekamy na Wasze zgłoszenia przez formularz. Dośtępny od 11 czerwca do końca wakacji!