17 Stycznia 2018

Sześć uczennic z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku pod opieką pań Julianny Hauke i Magdaleny Szambelan utworzyły klub czytelniczy i uczestniczyły w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 w ogólnopolskim programie „PoczytajMy” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywtelskiej w Warszawie. Podczas zajęć w bibliotece szkolnej (przynajmniej raz na tydzień, maksymalnie na dwa tygodnie) dziewczyny przygotowywały się do głośnego czytania dzieciom, czemu towarzyszą gry, zabawy, inscenizacje i  warsztaty plastyczne.

17 Stycznia 2018

Jak wyglądała akcja czytelnicza w Szkole Podstawowej w Grali Dąbrowiźnie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu? W poszukiwaniu nowych pomysłów na upowszechnianie czytelnictwa odkryłyśmy teatr Kamishibai. 

17 Stycznia 2018

W naszej Szkole Podstawowej Nr 3 im. dra J. Pogorzelskiego w Mławie od września br. rozpoczęli naukę uczniowie w klasach pierwszych i oddziałach przedszkolnych. Pojawienie się maluchów wśród gimnazjalistów stało się bodźcem dla tych starszych do podejmowania wielu nowych inicjatyw. Jak odpowiedział na to klub czytelniczy?

16 Stycznia 2018

Nasza Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów mieści się w niecodziennym miejscu: w pałacu. Zgromadziliśmy się w nim dość licznie, ponieważ w klubie uczestniczy ponad 8 osób. Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu, aby ustalić plan działania, podzielić się doświadczeniami oraz pomysłami na spotkania z dziećmi. Nad naszą pracą czuwa p. Monika Broniarczyk.

16 Stycznia 2018

Pod opieką p. Justyny Jaskuły uczniowie klasy 3a gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich przygotowali 4 spotkania czytelnicze dla uczniów klas najmłodszych (dwa razy dla pierwszej klasy, raz dla drugiej klasa, raz dla klasy trzeciej szkoły podstawowej). 

Strony