PoczytajMY o pszczołach - zajęcia dla uczniów i akcja promująca tematykę pszczół

Prezentujemy 2 scenariusze, które powstały w ramach programu PoczytajMY o pszczołach we współpracy z Z Kujawskim pomagamy o pszczołom w 2018 roku. W proponowanych materiałach można znaleźć...
 
- Scenariusz zajęć o pszczołach do prowadzenia przez nauczyciela dla uczniów na podstawie książki Pszczoły miodne i niemiodne wraz z dwoma załącznikami (nr 01 i 02)- kartą pracy i definicją MPP.
Przykładowy scenariusz akcji promującej tematykę pszczół wraz załącznikami (nr 03-06).
 
Zachęcamy do korzystania!