Wesprzyj nas

PoczytajMY razem

Pamiętasz, jak to jest śledzić z wypiekami na twarzy przygody swoich ulubionych bohaterów literackich? Wolny czas lubisz spędzać z nosem w książce? Chcesz, żeby miłość do czytania nie zanikała? A może martwi Cię to, że młodzi ludzie coraz rzadziej sięgają po książkę? Odpowiedzią na to jest program PoczytajMY, w którym nakręcamy dzieci i młodzież do czytania!

Uczestniczący w PoczytajMY młodzi ludzie – przy wsparciu nauczycieli – tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej przyrody, historii, legend z nią związanych. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze starsi i młodsi uczniowie razem bawią się, rysują, przygotowują inscenizacje teatralne, a także przeprowadzają akcję czytelniczą skierowaną do mieszkańców okolicy!

Wesprzyj program i PoczytajMY razem

Za 10 zł – przesyłamy 1 książkę klubowi czytelniczemu

Za 20 zł – przyjmiemy do programu dodatkowy klub czytelniczy

Za 30 zł – zapewnimy zestaw/pakiet książek jednemu klubowi czytelniczemu

Inna kwota:

Płatności online obsługuje serwis tpay.com Wesprzyj przez tpay.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny oraz w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy w celach archiwizacyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do końca działalności Fundacji. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osób wspierających nas darowiznami znajdują się w Polityce Prywatności.